knop fotobook
knop vraag
knop onderzoek
knop lidmaatschap
knop contact

 

 

 

koe
 
Actueel

 

De koekrant is vernieuwd

koekrant maart 2019

U kunt deze bekijken via deze link De koekrant maart 2019.
Wilt u een abonnement? Mail dan uw gegevens naar koekrant@frieshollands.nl


 

Biobeurs Zwolle


Op dit moment zijn 3 nieuwe FH stieren beschikbaar voor de fokkerij

Jan van Noordeinde
           Jan van Noordeinde
Ewoud
        Bloemplaathoeve Ewoud
Sem 17
                       Sem 17

Nieuwjaars fotoOp dit moment zijn 3 nieuwe FH stieren beschikbaar voor de fokkerij

Rivelino 592
                Rivelino 592
Folker
                  Folker 5592
Sippevenne Durk
            Sippevenne Durk


Projekt Paraplubestand SZH

De stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud en gebruik van authentieke landbouwhuisdierrassen, ons levend erfgoed. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft SZH het zgn. paraplubestand opgezet. Via dit paraplubestand kunnen dieren herkend worden als behorend tot een zeldzaam Nederlands ras Deze herkenning wordt gebruikt in de uitbraak van dierziektes en sinds 2017 ook bij de fosfaatregelgeving. Voor verdere informatie, www.szh.nl


DSN

Verschillende FH-stieren hebben dochters, die de afgelopen jaren in de hoogste melklijsten van het DSN (het Duitse dubbeldoelras) voorkwamen.

Bij DSN zijn 2 stieren van de Holwerdastal ingezet: Torres en Robin van Persie.

Dit ras is in Duitsland uitgeroepen tot zeldzaam huisdierras 2016

Holwerda Torres
Holwerda Torres

Fokkersdag bij familie de Groot uit Waaxens op 10 juni 2016.

De familie heeft 200 melkkoeien, waarvan een kwart Fries Hollands. Ze worden met 3 melkrobots gemolken. Lees verder in de Koekrant van augustus 2016. Degroot koe

Kringloopwijzer en FH-ras.

Het Louis Bolk Instituut heeft een rapport geschreven over “De geschiktheid van de kringloopwijzer als beleidsinstrument”. Hierin staat dat de kringloopwijzer niet geschikt is voor bedrijven met lichtere koeien dan Holstein Friesians.


 

Klik hier voor het rapport Kringloopwijzer

De nieuwe catalogus van Dovea is uit
De Fries Hollandse stieren staan op blz. 35. tot blz 45.


 

Klik hier voor de catalogus van Dovea

Holwerda Torres
Op de Landtage Nord 22-08-2015

 


Nieuwe proefstier Holwerda Thiago Twa

Holwerda Thiago Twa is een nieuwe proefstier. De afstamming is: Holwerda
Torres x Holwerda Thiago x Holwerda Teake. Deze stier wordt ingezet bij
stichting Bio-KI. Zie http://www.biologischefokkerij.nl .

FH-dag bij familie Lindeboom.

Op woensdag 22 juli organiseerde de vereniging zijn fokkersdag bij Jan en Jennie Lindeboom. Zij hebben 25 ha. Zandgrond waarop 50 koeien worden gemolken. De 305 dagen produktie is op dit moment 7381 kg melk met 4.40 % vet en 3.82% eiwit. Lindeboom gebruikt voor zijn jongvee een dekstier en de koeien worden geinsemineerd. Wat de individuele koe tekort komt hoopt hij op deze wijze toe te voegen. Lees verder in de koekrant van augustus 2015.


Nieuwe stier ingezet: Rivelino 533

Deze 100 % friese roodbonte stier is van de familie Endendijk uit Ermelo. In de zwartbonte veestapel bleek de roodbontfactor aanwezig en is nu verkrijgbaar bij KI De Toekomst. rivelino 533

 


Nieuwe proefstier KI-Samen 

Anne 6 is een melktypische stier uit een geweldig productieve koefamilie.
De grootmoeder van Anne 6, Annie 105, wordt door de fokker omschreven als één van zijn beste fokkoeien. Al haar dochters produceren enorm goed en zij heeft een zoon van Bernard 26, waarvan de eerste dochters boven verwachting produceren en over zeer goed exterieur beschikken.

Klik hier voor meer informatie over Anne 6


Nieuwe fokstier CRV Raheenarran Sochar MEB

Goede uiers, positieve gehaltes, goede uiergezondheid en vruchtbaarheid....


   Raheenarran Hylke Breda moeder van Sochar

    Klik hier voor meer informatie over Sochar


Nieuwe proefstier KI-Kampen 

Toekomst met Fries Hollands 

 

Met de inzet van Dalino wordt het aanbod van FH stieren wederom verbreed. Aan de basis van Dalino staan twee gerenommeerde koefamilies waaruit al meerdere prima stieren zijn ontsproten. Bernard 26 de vader van de fraai gelijnde Dalino. Van hem zijn al vele dochters in produktie en die doen het rondom prima. In de praktijk zijn de Bernard 26 dochters vaak vaarzen die zich jeugdig laten aanzien, voorzien van prima uiers en beste benen, met name de kwaliteit van het beenwerk is uitstekend. 

Klik hier voor meer informatie over Dalino 


 


  

  


 

Fries-Hollandse koe is positief in balans

Niets lijkt zo'n positief imago te hebben als de Nederlandse koe in de Hollands weide. Op de laatste Nederlandse Rundvee Manifistatie (NRM) was echter geen enkele Fries-Hollandse koe te vinden.
Een aantal koeienliefhebbers bundelden hun krachten om op de volgende NRM eind juni 2014, een mooie FH-delegatie te tonen.

Bekijk hier de fotoreportage van de zoektocht naar de kandidaten

           

  


Nieuw ingezette stier Bernard 28

Het FH ras heeft met de fundament  bedrijven, FH fokkers die veelal eigen stieren inzetten, diversiteit in bloedlijnen. Jan Hoekman uit het het Friese Haskerhorne is een mooi voorbeeld van een fervent fokker van beste FH koeien met eigen stieren.


(lees hier het volledige artikel)

(afstamming Bernard 28)


Fokkersdag FH-vereniging, fam. Houtenbos, 5 februari 2014.

Tweemaal per jaar wordt er door de FH-vereniging een fokkersdag georganiseerd. Ditmaal waren wij te gast bij de familie Houtenbos in Waarland. In de komende Koekrant kunt u een uitgebreider verslag verwachten, maar hier geven we u alvast een impressie. De veestapel bestaande uit vijftig melkkoeien bestaat voor 75% uit FH koeien en voor 25 % uit rode en zwarte HF koeien. De FH koeien geven gemiddeld maar liefst: 9081 kg melk met 4.30 vet en 3.56 eiwit.

De koeien halen gemakkelijk een hoogtemaat van 1,40 of meer.
Een paar koeien vielen mij in het bijzonder op, een goed bewaarde Rivelino 279 dochter die bijna 100.000 kg melk heeft gegeven en een prachtige en goed producerende Isodorus Gerard 8 dochter. In de komende Koekrant kunt u een uitgebreid verslag verwachten.
Wilt u ook mee naar de fokkersdagen meld u dan bij ons aan!

(door Jan van Berkum)


Nieuwe proefstieren gezocht
Binnenkort komt Kampen met een nieuwe proefstier: Bernard 28, uit de fokkerij van Jan Hoekman uit Haskerhorne. Toch zijn ze al weer op zoek naar een nieuwe proefstier, door de toegenomen vraag naar FH-sperma, met name vanuit het buitenland is er behoefte aan nog een proefstier.
KI-Samen is ook op zoek naar een nieuwe proefstier. Ook hier speelt de vraag vanuit het buitenland een belangrijke rol, waarbij dient te worden opgemerkt dat de afzet in Nederland ook duidelijk in de lift zit. Wij juichen dit natuurlijk van harte toe. Wij vragen dan ook om wanneer u in het bezit bent van één of meerdere dekrijpe FH-stier(en), waarvan u zelf denkt: “dat kon wel eens een goede voor de KI zijn” deze zo spoedig mogelijk onder de aandacht te brengen.


Boeren Tevredenheids Cijfer (BTC)

Met enige regelmaat publiceert het FHRS het Boeren Tevredenheid Cijfer. De boer geeft zelf zijn eerstekalfs koeien een rapportcijfer tussen 1 en 9. In zijn beoordeling mag de boer alle voor hem relevante maatstaven aanleggen, bijv. exterieur, melkproductie, maar ook subjectievere maatstaven als melkbaarheid en karakter. Op deze wijze wordt de vaars beoordeeld door degene die dag in dag uit met de koeien omgaat en die dus de koe het beste kent. De door de boer aangeleverde cijfers worden vervolgens betrokken op de vader van de vaarzen, waarna een lijst wordt samengesteld, waarop de vader met de meest gewaardeerde dochters bovenaan staat. Dit geeft de boer een houvast bij verdere stierkeuze.

Klik hier voor det tabel met de gemiddelden van onze FH-stieren.

 


 


Richard Boyd kijkt naar een van zijn favoriete koeien, namelijk de ruim bemeten Shorne Cynthia 44(AB88). Deze Sem x Catlane Corsair dochter sloot haar 7e lactatie bijna af. In haar afgesloten 6 lijsten produceerde zij gemiddeld 7314 kg melk 4.42% vet en 3.30% eiwit. Haar eerste kalving was in augustus 2006  en in juni 2013 hoopt zij haar achtste kalf te krijgen.
(Bron: koekrant augustus 2013 door Robert Prins)  (lees hier het volledige artikel)
 


Fertile Friesians from Genus ABS

De export van de vruchtbare FH koeien blijft groeien

Deze online directory kwamen we tegen op de site  van www.genusbreeding.co.uk. Genus ABS heeft een ruime keuze aan topkwaliteit bewezen Friesian stieren en ook een indrukwekkende selectie van gefokte jonge stieren. 
Een Friesian directory, die top stieren voor productie, exterieur en ook de gezondheid en secundaire kenmerken bevat.
 


35 jaar na Holsteinisering weer terug naar Fries-Hollandse koe

Omschakelen naar FH


Je Veestapel met Holsteins inkruisen met Fries-Hollands. Het gebeurt niet veel, maar de boeren die het doen, zijn heel enthousiast en willen nooit meer anders. "Wat mij betreft wordt alles FH." 

Bron:  melkveemagazine oktober 2012


Promotie van het Fries-Hollands Veeras
Verslag van onze stand op de beurs in Hardenberg. Voor de derde maal op rij was de FH-vereniging present op de rundvee en mechanisatie beurs in Hardenberg (29, 30 en 31 oktober). Met als doel het Fries-Hollands ras te promoten. contacten te leggen en belangstellenden wegwijs te maken.

Rundvee en mechanisatiedagen
In de evenenmentenhallen in Hardenberg zijn allerlei bedrijven en organisaties vertegenwoordigd die met de rundveehouderij te maken hebben. Van papier om de uiers te reinigen tot voermengwagens, van bouwmaterialen tot fokkerijproducten, van alles is er te vinden. Waarom is de beurs in Hardenberg nu zo geschikt voor ons en waarom kiezen we niet, net als in het verleden, voor een stand op de NRM?

(ingestuurd door Jan van Berkum lees hier het volledige artikel)

 


Keuring van de Deutsche Niederungsrind

Keuring van de Deutsche Niederungsrind

Op 21 juni jongstleden werd in Brandenburg (Dld.) een keuring gehouden van de Deutsche Niederungsrind.
Dit is het oud Duitse zwartbonte ras.Hier werd onder meer een collectie van de stier Lord getoond.
Lord is gefokt door de fam. de Groot uit Waaxens.
Door introductie van enkele FH-stieren eind jaren negentig is het exterieur vooruit gegaan.

 


Vruchtbaarheid
Er wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan de vruchtbaarheid van onze melkkoeien. Terecht, want de vruchtbaarheid van de Nederlandse koe is sterk afgenomen. Een hogere tussenkalftijd en meer inseminaties per drachtigheid zijn het gevolg. Via de fokkerij is de vruchtbaarheid echter snel en goed te verbeteren. In ondermeer Ierland en Engeland worden British-Friesian en Fries-Hollandse stieren gebruikt om meer vruchtbaarheid en meer breedte in de koeien te fokken.
In Engeland scoort de British-Friesian gemiddeld 107 voor vruchtbaarheid, hoe het in Nederland zit met de vruchtbaarheid van de verschillende rassen is niet zomaar te achterhalen. Vandaar dat we daar zijn ingedoken.


Piet Adema 180

Uit gegevens van het G.E.S. (Genetische Evaluatie Stieren) zijn de volgende resultaten naar voren gekomen.
Overzicht van de vruchtbaarheid van de verschillende rassen. (het gemiddelde van HF-zwartbont is op 100 gesteld)

Blaarkop

112

Fries-Hollands

108

Fleckvieh

108

Montbéliard

107

MRIJ

107

Jersey

105

Brown Swiss

105

HF-roodbont

101

HF-zwartbont

100

Uit de tabel blijkt duidelijk dat door een ander ras te gebruiken dan HF, de vruchtbaarheid is te verbeteren. De Blaarkop spant de kroon, gevolgd door FH, Fleckvieh, Montbéliard en MRIJ.
Stieren die zich binnen het FH-ras positief onderscheiden voor wat betreft vruchtbaarheid en daarnaast aan eisen voldoen als beschikbaarheid en een positieve vererving zijn weergegeven in de volgende tabel.
Overzicht van FH-stieren met een zeer goede vruchtbaarheid (HF-zwartbont = 100)

Neuvers 115

114

De Vennen Tinus

112

Holwerda Thierry

110

Grietman

110

Rivelino 162

110

Piet Adema 180

110

Urne's André

110

Van Neuvers 115 beschikken we niet over een beoordeling van de fokcommissie, maar deze stier lijkt niet al te zware, goed geuierde koeien met goede gehalten te vererven. De Vennen Tinus, Rivelino 162 en in iets mindere mate Urne's André geven echte dubbeldoel- koeien. André vererft daarnaast een heel goede uiergezondheid met 109 Holwerda Thierry vererft een uitzonderlijk goede uiergezondheid van 112 (basis zwartbont). Grietman is één van de sterkste melkverervers van het ras en Piet Adema 180 tenslotte kan worden gezien als een evenwichtige vererver. 

Er is nog één stier die niet beschikbaar is waarvan de laatste rieten onlangs zijn verhandeld, maar die zeker het vermelden waard is: Tittenser Hylke.
Tittenser Hylke scoort op basis van meer dan 17000 dochters in Ierland en Engeland, 116 voor vruchtbaarheid. Hij is mede hierdoor de meest populaire FH-stier aller tijden op de "Eilanden".

Onderzoeksvragen
In Ierland weegt de vruchtbaarheid ongeveer even zwaar mee in de stierindexen als de productie, terwijl in Nederland de vruchtbaarheid veel minder meetelt. Gevolg is dat selectie op basis van nvi geen echte vooruitgang geeft op het gebied van de vruchtbaarheid. Hopelijk buigen onze deskundigen zich hier nog eens een keer over. Verder zal het duidelijk zijn dat vruchtbaarheid niet op zichzelf staat. Weinig problemen met afkalven en weinig problemen aan het begin van de lactatie zullen een goede vruchtbaarheid in de hand werken. Ook op dit gebied liggen onderzoeksvragen.
 (door Jan van Berkum) 


 Nieuwe FH-stier Bloemplaathoeve Bas 8
(Piet Adema 186 x Jacob 8 x Rivelino 279)


 De FH-stier Bloemplaathoeve Bas 8 is er één met een afstamming
 waarin  beste  producties (o.a. hoge lactatiewaarden) en zeer goede 
 uiers een aantal  opvallende kenmerken zijn. 
 Bovenal zit het ook met de vruchtbaarheid en levensduur goed, 
 met hoge  levensproducties als resultaat.
  (lees hier het volledige nieuws)

 
Voor meer info, bel KI Samen Telefoon:  077-358 67 89

 

   


 Big Piet Adema 193 gesekst sperma komt beschikbaar


(Bron KI-nieuws KI-Kampen november 2012)
Vanuit Engeland kregen we gesekste rietjes van onze eigen Big Piet Adema 193 aangeboden.De Piet Adema 186 zoon uit Pietje 645 van de familie Knoef uit Geesteren. Pietje 645 werd destijds verkocht door wijlen Bernard Veerenhuis aan zijn buurman, veelmelker Jos Knoef, om daar te fungeren als draagmoeder. Eenmaal aan de melk gekomen bleek Pietje 645 meer in haar mars te hebben dan alleen te fungeren als draagmoeder. Moeiteloos draaide ze haar eerste lactatie binnen de zeer hoog productieve veestapel van de familie Knoef mee getuige een lactatiewaarde van 100.
(lees hier het volledige nieuws)


 'Het systeem is leidend'

(bron Nieuwe Oogst 29 september 2012 door Sjoerd Hofstee)

 Koeien van Sytse en Tiertsje Gerritsma kalven allemaal in voorjaar en krijgen praktisch  alleen gras Sytse Gerritsma is geen boerenzoon, maar wilde wel boer worden.
 Die droom verwezenlijken hij en zijn vrouw Tiertsje Smink sinds vijf jaar met hulp van zijn  oud-werkgever.
 Op een onconventionele manier: " Wij melken puur van wat het land ons levert."

  Deze zomer insemineerde Gerritsma alle koeien met Fries-Hollandse stieren.
  "De moderne Holstein is gemiddeld gezien niet geschikt.
  We hebben Montbeliarde, Jersey en Brown Swiss geprobeerd.
  Probleem is dat de variatie te groot is. De stieren zijn ook minder betrouwbaar getest.
  En daar komt bij dat de meeste nakomelingen, van welk stier of ras dan ook, meest niet resultaten boeken in een systeem zoals wij die hanteren. Ons systeem is traditioneel. FH-koeien zijn vroeger hier ook voor gefokt, daarom geloven wij in dit ras."
(lees hier het volledige artikel)

 Foto: Frans Mulder 


De Vennen-fokker Siem van der Vis: 'Vanuit het buitenland is de vraag naar fh-stieren het grootst'
Waardering van overzee

(bron bedrijfsreportage veeteelt augustus 2012 tekst Inge van Drie)
    
Siem van de Vis uit Dorkwerd kent de stambomen van zijn koeien èn stieren uit zijn hoofd. Dat moet ook wel: negentig procent van zijn zuivere Fries- Hollandse koeien, die tot in Ierland gewaardeerd worden, kalft van een eigen stier. 'Je moet hier echt in de fokkerij ingroeien.'
'Wanneer ga je over op holsteins?' Die vraag is Siem van der Vis heel wat keren gesteld. maar de Groningse veehouder maakte de overstap nooit. Tot op de dag van vandaag volhardt hij in het fokkern van Fries-Hollandse koeien. Met plezier. 'Er zijn best mooie holsteinkoeien, maar ik geniet gewoon meer van fh-koeien. Het zijn malse koeien, ze zijn mooi bespierd en het dubbeldoeltype spreekt me aan. We hebben bovendien altijd goede uiers gehad en het eiwitgehalte van fh-koeien is in het algemeen beter. Het voelt goed om dit ras te houden en economisch kunnen we prima mee.
(lees hier het volledige artikel)


Nieuwe FH stier Jubilaris
(Big Piet Adema 192 x Holwerda Thierry x Piet Adema 141)
(bron KI-nieuws KI-Kampen september 2012)
     
            (Jubilaris)                                            (moeder Jubilaris Pietje 635) 
Het aanbod FH stieren wordt uitgebreid met een prachtige stier met de mooie naam Jubilaris, gefokt door Jan Lindeboom uit Dalfsen.
In het kort gezegd, Jubilaris combineert de beste FH genetica uit het verleden met het beste van heden. De moeder van Jubilaris is namelijk een Holwerda Thierrydochter.
De stier geboren inde de zomer van 1992 en sinds de vorige indexendraai koploper van het FH klassement. 
(lees hier het volledige artikel) 


Melkveehouderij Lindeboom
(bron koekrant augustus 2012 door Jan van Berkum)

 Een FH-liefhebber in hart en nieren zo kunnen we Jan Lindeboom uit Dalfsen het best  typeren.
 Samen met zijn vrouw Jennie en zijn ouders, runt Jan een melkveebedrijf met circa
 45 Fries-Hollandse melkkoeien.
 Naast de boerderij is Jan ook nog eens de stierenverzorger van KI-Kampen, waar hij
 twee maal daags (zeven dagen in de week) de stieren verzorgt.
 Het melkveebedrijf omvat 25 ha grasland en de koeien worden gehuisvest in een openfrontstal.
In de bijgebouwen wordt nog een deel van het jongvee gehouden terwijl een ander deel van de  jongveeopfok wordt uitbesteed.
Het bedrijf is niet altijd een zuiver FH-bedrijf geweest. Na een debacle begin jaren tachtig met een String Keimpe Optimist-zoon uit een Black's Keimpe
(in die tijd werd met eigen stieren gefokt), waarvan de dochters bedroevend weinig gaven, ging het roer om.
(lees hier het volledige artikel)   (afstamming Pietje)


Fokkersdag FH-vereniging

Op woensdag 15 augustus 2012 is onlangs weer een fokkersdag gehouden, ditmaal bij het bedrijf van de familie Middelman uit Renswoude.
Op deze mooie zomerdag werden wij getrakteerd op een uiterst goede FH-veestapel.

In het verleden liepen er op het bedrijf HF-koeien maar deze zijn allemaal vervangen door echte Fries Hollandse koeien en wat voor koeien.
Flink ontwikkelde brede koeien met hele goede uiers in een blakende gezondheid, een lust voor het oog. Heel bijzonder is de aanwezigheid van maar liefst elf tweede en derdekalfs dochters van Piet Adema 186, deze stier is zijn carrière namelijk begonnen op dit bedrijf. De reacties op deze groep waren ook buitengewoon positief.

 

We kijken alvast uit naar de koekrant van oktober, want hierin volgt een uitgebreider verslag.


Veel interessante stieren beschikbaar voor de FH-fokkerij

Op dit moment zij er relatief veel interessante FH-stieren beschikbaar.Wat de fokstieren betreft is Piet Adema 186 de topper van dit moment, deze stier combineert een beste productie met beste gehalten wat resulteert in een inet van 213, tevens levert hij beste  koeien met prachtige uiers.         
Topper van de NVI lijst is Holwerda Thierry, deze stier uit 1992 is een echte diehard.  Deze zeer laatrijpe stier geeft dochters die op alle fronten goed mee kunnen  komen en uitblinken op het gebied van uiergezondheid (111) en levensduur +523 dgn. Bij deze stier moet men bij de jonge koeien geduld hebben omdat ze laatrijp zijn en als vaars rustig beginnen.De voorgaande stieren zijn afkomstig van KI-Kampen, de volgende stier komt van KI-Samen.
Piet Adema 180 ook afkomstig uit de fokkerij van wijlen Bernard Veerenhuis, een fokkerij die momenteel erg goed scoort.
Piet Adema 180 is een zoon van Holwerda Thierry uit een Piet Adema 141 moeder, een combinatie waar Veerenhuis succesvol mee was. Het is een evenwichtig verervende stier die met een nvi van 89 net onder Piet Adema 186 staat (de betrouwbaarheid is nog wel laag). Andere interessante stieren zijn Piet Adema 158, een sterke productievererver. Rivelino 162 een alround stier (nvi 49) met twee spiertjes extra. Grietman en Piet Adema 179 laten ook een heel goede vererving zien maar moeten eerst worden geïmporteerd uit Ierland.

Wat betreft proefstieren hebben zowel KI-Kampen, CRV en KI-Samen leuke stieren in de aanbieding, al met al schijnt de zon niet alleen achter de wolken. 
 (kijk voor meer informatie bij beschikbare stieren)


Proefstier Big Piet Adema 193 verkocht aan de Britse KI organisatie Cogent.
(bron KI-nieuws van 23/4/12 KI- Kampen)                             
     
                        (Big Piet Adema 193)                                          (Moeder Big Piet Adema 193 Pietje 645)
Engelandvaarder Big Piet Adema 193!
Fries Hollands is weer helemaal actueel in Engeland en daar konden we dit keer een slaatje uit slaan. De ook in Nederland veel gevraagde Piet Adema 186 zoon, Big Piet Adema 193 zal deze week de boot nemen richting Engeland. Hij gaat zijn carrière vervolgen bij de Britse KI organisatie Cogent. De Engelsen waren tuk op deze veelbelovende FH stier en wilden de stier maar wat graag naar Engeland halen. Niet zo verwonderlijk natuurlijk want Big Piet Adema 193 is ook een heel bijzondere stier. Gefokt door Jos Knoef uit Geesteren uit de koeien van wijlen Bernard Veerenhuis de grondlegger van de Piet Adema bloedlijnen.
(lees hier het volledige nieuws)


 Inkruisen met FH voor makkelijke koeien

 Sjaak Koning wil koeien waar hij gemakkelijk mee kan werken. Toen hij  negen  jaar geleden een compleet pachtbedrijf met 22 Holsteins overnam, 
 duurde het niet lang voordat hij ze ging inkruisen met FH. De koppel telt nu  60  solide kruislingkoeien en voorlopig denkt de veehouder nog niet aan 
  terugkruisen.
 (door Gineke Mons bron koekrant mei 2012)

 Sjaak Koning (46) en Margriet Wijdenes (38) komen oorspronkelijk uit het 
 Noord-Hollandse Lambertschaag.
 Daar had Sjaak samen met zijn broer een gemengd bedrijf met    vollegrondsgroente en 15 koeien.
 Echt koeienboer worden zat er thuis echter niet in. En zo kwamen ze terecht  op het Veluwse landgoed van freule Sandberg van Leuvenum, waar ze in 2003 een bedrijf met 22 koeien, 23 stuks jongvee en 218.000 kilo melkquotum konden overnemen van een pachter die 65 werd.
(Lees hier het volledige artikel) 
 


 Dubbeldoel Kansen voor oud Fries koeienras

      

Friesch Dagblad, 25 februari bijlage sneins petiele
Door de wens om vooral maar veel melk te produceren, is in enkele decennia het Fries-Hollandse koeienras bijna verdwenen. Hoge voerkosten zorgen er nu voor dat deze trend naar verwachting wordt gekeerd. Door Simon Talsma.
Haskerhorne
Al ruim voor de officiële overname van de melkveehouderij van zijn ouders was Jan Hoekman (59) uit Haskerhorne verantwoordelijk voor de fokkerij op het bedrijf. Op het bedrijf met 55 hectare grond lopen honderd koeien. ,,Wij zijn bewust verder gegaan met de FH-koeien en hebben niet zoals de meeste melkveehouders gekozen voor inseminatie met Holstein-stieren”, zegt de melkveehouder
(lees hier het volledige artikel) 


                 

"Friese Koeien op de grup"
Melkveemagazine Januari 2012

 "De laatste Fries Koe"
Andere Tijden 22 januari 2012


  (klik op de afbeelding voor het verslag)

 

             (klik op de afbeelding voor de video)